turn("off");*/ if($_POST){ if(audit()){ $q = "SELECT now() as tijd"; $r = mysql_query($q); $o = mysql_fetch_object($r); $query = "INSERT INTO gastenboek (name, email, posted, message, visible) VALUES ('".$_POST['name']."', '".$_POST['email']."', '".$o->tijd."', '".$_POST['mesg']."', 1)"; $res = mysql_query($query) OR DIE (mysql_error()); $emailadres = "marco@iboi.nl, mbakker@mac.com"; $email = $_POST['email']; $naam = $_POST['name']; $text = "Bericht gepost door: ".$_POST['name']."\n\n"; $text .= $_POST['mesg']; $text = nl2br($text); $mail = new htmlMimeMail(); $mail->setFrom($email); $mail->setSubject('Gastenboek'); $mail->setHeader('X-Mailer', 'HTML Mime mail class (http://www.phpguru.org)'); $mail->setHtml($text); $result = $mail->send(array($emailadres)); } else{ print "De cijfers zijn niet correct ingevoerd. Probeer het opnieuw!"; } } ?>  Bekijk het gastenboek - Schrijf een berichtje

Pagina ".pagina($y, $direction, ceil($x/10)).""; print "

"; $query = "SELECT web as web, name as name, email as email, message as message, posted as date FROM gastenboek ORDER BY posted ".$direction." LIMIT ".$j.", 10"; //print $query; $res = mysql_query($query) OR DIE (mysql_error()); while ($gastenboek = mysql_fetch_object($res)){ $pos = strpos($gastenboek->message, "format($gastenboek->message); $gastenboektekst = nl2br($gastenboektekst); } print "

".htmlspecialchars($gastenboek->name). "

"; print "

"; print $gastenboektekst; print "

Geschreven: " .$gastenboek->date; print "


"; if($gastenboek->web){ print "
".$gastenboek->web.""; } if($gastenboek->email){ #print "
".htmlspecialchars($gastenboek->email); } print "

"; } } if($_GET['sign']){ ?>Typ de volgende nummers over in het vakje eronder:

botimage


Pagina: #1 "; if($dir == "up"){ if($y<6){ for($j=2;$j<10;$j++){ if($j == $y) print " ".$j; else print " ".$j.""; } }else{ $j = $y-4; while($j<($y+4)){ if($j == $y) print " ".$j; else print " ".$j.""; $j++; } } } if($dir == "back"){ if($y<6){ for($i=8;$i>0;$i--){ if($y == $i) print " ".($max-$i); else print " ".($max-$i).""; } } else{ $j = $y+4; while($j>($y-4)){ if($j == $y) print " ".($max-$y); else print " ".($max-$j).""; $j--; } } } print " van ".$max."

"; } function pagina($y, $dir, $max){ if($dir == "DESC") return $y; else return ($max-$y); } ?>